Hoe regel ik hulp?

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Waar voorheen de wegen voor het aanvragen van zorg bekend waren, is er nu veel onduidelijkheid. Afgelopen jaar hoorden we veel over niet goed uitgevoerde aanvragen. Zowel voor instanties als voor zorgaanbieders is er nog veel werk te verzetten zodat zorgvragers duidelijkheid hebben over hoe ze zorg kunnen ontvangen. Het ontbreken van duidelijkheid voor het verkrijgen van zorg kan zorgen voor veel onrust, onbegrip, zorgen en gevoel van machteloosheid. Het is gebleken dat de juiste vaststelling en toewijzing van zorg een hele zoektocht is. Diverse instanties zoals het CIZ, het WMO loket van de gemeente, het sociaal team en thuiszorgorganisaties kunnen betrokken zijn bij het vaststellen en toewijzen van zorg. Het is dan ook voor velen een hele puzzel waar en hoe de zorg aangevraagd dient te worden.

TALMAzorg wil u hierbij graag helpen, ook als u al een zorgvraag hebt lopen en u denkt hierbij vast te lopen. We kennen de zorgwereld en de wet- en regelgeving. En waar we niet direct antwoord hebben op uw vraag is het voor ons de uitdaging en de vanzelfsprekendheid om dit antwoord te vinden. Als een soort regisseur binnen de zorg kunnen we u ondersteunen in praktische zin of juist met regelzaken. Alles is er op gericht om voor u de belasting zo laag mogelijk te maken en de zorgen te verminderen.

Wie betaalt dit?

In Nederland kennen we twee manieren van zorgfinanciering door Zorg in Natura of PGB.

Bij Zorg in Natura krijgt u zorg via een instelling die een contract heeft met de gemeente ( WMO) of met de zorgverzekeraar. Vaak kunt u nog wel kiezen uit verschillende zorgverstrekkers.

Bij het Persoons Gebonden Budget krijgt u een budget en regelt u zelf de zorg met de zorgverleners. Dit geeft veel vrijheid maar ook de verantwoordelijkheid voor het goed beheren van het budget en het zorgen dat het goede kwaliteit van zorg is.

Talmazorg kan u ondersteunen. Van het aanvragen de indicatie van zorg tot het omzetten van de Zorg In Natura naar het PGB, of zelfs verzorgen van de administratie voor het PGB.