Ondersteuning in het dagelijks leven

Het verlenen van begeleiding aan mensen die moeite hebben met het functioneren in hun dagelijks leven. Dit kan betekenen dat TALMAzorg ondersteuning biedt bij dagstructuur, administratie, in omgang met de sociale omgeving, of bij het bezoeken van arts of ziekenhuis. Ook ondersteuning is mogelijk bij dagelijkse werkzaamheden als boodschappen doen, koken en huishoudelijke taken.

TALMAzorg kan ook als casemanager of regisseur van de zorg de belangen behartigen en de schakel zijn tussen mantelzorgers, sociale omgeving, instanties en hulpverleners.