Als je als ouders geconfronteerd wordt met het feit dat je baby of kind niet gezond is, komen er veel vragen op je af. Ook de vraag hoe het kind de juiste zorg krijgt en indien er meer kinderen in het gezin zijn hoe je ook daar nog goed voor hun kunt zorgen. Je wilt ook dan nog graag de ouder zijn die tijd heeft om echt ouder te zijn voor je kind(eren).

Het is vaak niet haalbaar voor ouders om alle zorg die het kind nodig heeft zelf te doen. Het is vaak continu doorgaande 24-uurs zorg, wat zeer vermoeiend is. Ondersteuning hierbij is nodig, maar ook ingrijpend voor een gezin.

‘Vreemden’ komen in je huis en dat is wennen. Goed is het dan ook om na verloop van tijd te ervaren merken dat ouders en zorgverleners op elkaar afgestemd zijn om de beste zorg voor het kind te waarborgen.

TALMAzorg kan u helpen om een team te vormen door samen te werken met andere deskundige (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Of een kind nu acuut of chronisch ziek is of een beperking heeft, we willen samen met u zoeken naar de beste zorg!