Als er tijdens ziekte en/of ouderdom verpleegkundige zorg nodig is.

Als er tijdens ziekte en/of ouderdom verpleegkundige zorg nodig is kan ondersteuning gegeven worden bij het wassen, aankleden, eten en drinken maar ook bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals medicijncontrole, het uitzetten en het toedienen van medicatie zoals bijvoorbeeld het geven van injecties. Bij TALMAzorg is er ervaring op het gebied van sondevoeding, tracheazorg, stomazorg of andere verpleegtechnische handelingen.

Soms is kortdurende zorg niet voldoende. Uitgebreide zorg kan dan wenselijk zijn zodat u in eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Van deze zorg wordt vooral gebruikt gemaakt na een ziekenhuisopname, als overbrugging tot een opname in een verzorgingstehuis, indien de mantelzorger op vakantie is of als er sprake is van terminale zorg waarbij extra ondersteuning gewenst is.

Ook palliatieve en terminale zorg hoort hierbij. Indien deze zorg gewenst is, is het mogelijk om samen met toegewijde collega's vanuit mijn netwerk een klein team te vormen om de zorg te verlenen.