Voor veel instellingen en woonvormen is het indienen van de juiste aanvraag van een indicatie een moeilijk en tijdrovende zaak geworden. Door deze aanvraag in handen te geven van TALMAzorg kunt u als professional doen wat u wilt: het bieden van kwalitatieve en deskundige zorg.

Het uitgangspunt voor de indicatie is dat deze in overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving: de cliënt de juiste zorg bieden, zodat deze met behulp van het aanwezige netwerk zo lang mogelijk, thuis kan blijven wonen. Met het doel een zo groot mogelijke zelfredzaamheid voor de cliënt en deelname aan het maatschappelijk leven.

TALMAzorg kan woonvormen en zorginstellingen ondersteunen bij het aanvragen van een passende indicatie voor de zorg voor uw cliënten in het kader van de WLZ (wet langdurige zorg).